Aktualności
ELIMINACJE WORLD CARP MASTER 2017- INFO   Data: 02 styczeń 2017
PODAJEMY NR. KONTA NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY CELEM UCZESTNICTWA W ZAWODACH ELIMINACJI DO WCM- 2017
ALIOR BANK
LESZEK RUTECKI
19 2490 0005 0000 4000 2126 8695

 


Polskie eliminacje do WORLD CARP MASERS 

2017 Lac Du Der 

Zbiornik - Dzierżno Duże

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed i w czasie trwania zawodów jak również zmiany terminu zawodów z przyczyn od nas niezależnych.

 

 

ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE

 

·         Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie o wadze minimum  3kg

·         Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje większa ilość  złowionych ryb przez dany zespół.

W razie takiej samej ilości ryb, o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie następne ryby.

 

 

1.    Tylko drużyna, team - runnerzy oraz sędziowie mogą przebywać na stanowisku.

2.    Wędziska rozstawiamy max 5 m od tabliczki z nr stanowiska wszelkie nieporozumienia zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych.

3.    Zawodnicy mogą korzystać ze sprzętu pływającego przez cały czas trwania zawodów. Jeżeli drużyna nie ma team-runnera wówczas drugi zawodnik musi pozostać na stanowisku (brzeg),na łodzi lub pontonie nie może  być 2 – zawodników !!!

4.    Każda drużyna musi posiadać światło zainstalowane na łodzi lub pontonie, kamizelki ratunkowe, gwizdek, czerpak do wody, kotwicę oraz 15 m. linki ratowniczej

5.    Dozwolone jest używanie tylko silników elektrycznych.

6.    Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z zestawami sąsiadów w innym razie może zostać niezliczona !!!!!!!!

7.    Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół, może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.

8.    Do czasu zgłoszenia ryba musi być przechowywana w worku karpiowym,                                    1 ryba - 1 worek, wyhaczanie odbywa się na macie karpiowej.

9.    Tylko organizatorzy mają prawo do przeszukania sprzętu i samochodów zawodników (w ich obecności) w razie złamanie regulaminu. Jeśli drużyna dopuści się oszustwa zostanie natychmiast wykluczona z zawodów, bez zwrotu poniesionych kosztów!!!

10.  Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej.

11.  Dozwolone jest korzystanie maksimum z 3 markerów (bojek) do oznaczenia łowiska.

12.  Nęcenie dozwolone jest przez cały czas trwania zawodów ze sprzętu pływającego ( łodzie, pontony łódki zdalnie sterowane) oraz działka pneumatyczne, proce, kobry i rakiety).

13.  Dopuszcza się wywożenie zestawów ze środków pływających!!!!!

14.  Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale – koniec zawodów.!!!!!

15.  Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć, filmowania przez organizatorów w trakcie trwania imprezy ,materiały te mogą być wykorzystane w mediach.

16.  W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników oraz zakaz wjazdu przyczep campingowych.

17.  W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z wody, a na stanowisku musi pozostać team – runner.

18.  Zakaz rozpalania ognisk.!!!

19.  W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.

20.  Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu zarówno przez zawodników jak i team runnerów.

21.  Zawodnicy , team - runnerzy muszą posiadać ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i okazać je przy rejestracji!!!

22.  W przypadku gdy drużyna łamie zasady ogólnie uznawanych norm zdrowej i sportowej rywalizacji organizator ma prawo ją ukarać łącznie  z wykluczeniem  z zawodów.

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA POŁOWU

 

 

·         Złowioną rybę należy zgłosić sędziemu sektorowemu,

·         Każda ryba ważona jest wagą  dostarczoną przez sędziego wagowego

- inaczej nie będzie zaliczona!!!

·         Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się:

 

1.     Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,

2.     Datę i godzinę ważenia ryby,

3.     Wagę połowu w gramach!!!

4.     Gatunek ryby,

5.     Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu!

                  

       Team – runner

 

1.     Każda drużyna może mieć jednego team - runnera - bezpłatnie,

2.     Każdy team -  runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami

3.     Team-runner może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozbijaniu stanowiska, we wzywaniu sędziów oraz pilnować stanowiska w czasie nieobecności zawodników,

4.     Team - runner może obsługiwać łódź lub ponton !!!!!

 

Jeżeli team - runner będzie wykonywał takie czynności jak:

 

·         nęcenie,

·         szykowanie zestawów,

·         zacinanie ryby,

·         holowanie ryby,

·         podbieranie ryb,

 

 

zespół zostanie wykluczony z zawodów!!!

 

 LOSOWANIE STANOWISK

 

Losowanie odbędzie się zgodnie z regulaminem i tak następuje:

 

1.     Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu

2.     W przypadku, kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów uznanych przez organizatorów za usprawiedliwione, losowania za tę drużynę dokona jeden z uczestników imprezy,

                3.    Numery stanowisk będą zamknięte w nieprzezroczystych pojemnikach

 

         4.    Losowanie odbędzie się zgodnie z kolejnością rejestracji .Rejestracja odbędzie się od dnia                                                                          09..05 2017 godzina 10 ,00 do dnia 10. 05. 2017 do godziny 12,00

 

 

Losujemy tylko jeden raz !!!

.

 

 

               Wszystkim uczestnikom życzymy „połamania kija”.

Wpłatę wpisowego  należy dokonać do 30.03.2017r.

Statystyka:
Przeglądano: 2276
Ilość komentarzy: 0
Napisz recenzję Dalej
Informacje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Poczta Rutecki Team


Design by JAHman